Proč jsme usilovali o zařazení do federace L´Arche

 

Inspirace Archou Jeana Vaniera

Od počátku naší cesty nás oslovovalií myšlenky Jeana Vaniera a život ve společenství Archa. Způsob žití i myšlení lidí, kteří žijí jinak, ať už to jsou lidé s postižením, nebo bez něho. Inspiroval nás jejich pohled na lidi s postižením a to, co v nich lze vidět, když se člověk správně dívá. Několikrát jsme navštívili komunity Archy v různých zemích, např. ve Francii, Irsku, Slovinsku, Polsku, v Litvě. Vždy jsme tam našli krásné lidi a krásný život. Líbil se nám zpúsob práce s lidmi s postižením, v různých krativních workshopech, a způob soužití lidí s postižením a bez něj. Líbil se nám způsob práce s mladými lidmi z celého světa, kteří přijížděli z celého světa do komunit Archy, aby zažili toto soužití. Oslovilo nás i setkání se zakladatelem Archy s Jeanem Vanierem. Toto vše nás vedlo k naší dlouhodobé vizi, přiblížit se v naší práci těmto myšlenkám a tomuto způsobu života.

Co je Archa (L´Arche):

Archa je federace společenství, v nichž handicapovaní lidé a ti, kteří s nimi chtějí žít, vytváří vzájemné vztahy v „rodinných“ domech, dílnách, školách a denních stacionářích. Archa byla založena Jeanem Vanirem v roce 1964, kdy se ujal dvou lidí s mentálním postižením a začal s nimi žít v domě, který za tím účelem koupil v Trosly-Breuil nedaleko Paříže. Dnes Archa sdružuje přibližně 5 000 členů ve 157 komunitách, ve 35 zemích světa. Posláním jednotlivých komunit je doprovázení svých členů v osobním, duchovním a profesionálním rozvoji.

V Arše žijí lidé různých kultur, jazyků, tradic, náboženství, sociálního původu i intelektových schopností, kteří mezi sebou vytvářejí vztahy na základě sdílených hodnot. Komunity Archy chtějí být v dnešním světě znamením naděje, solidarity, víry a pokoje.

www.larche.org

Naše spolupráce s Archou:

Od roku 2007 jsme začali oficiálně spolupracovat s francouzskou koordinátorkou Archy pro nově vznikající komunity ve střední a východní Evropě Marií Biedrawou. Maria pro nás byla vekým přínosem, dala nám mnoho cenných rad, které čerpala z 20ti leté zkušenosti s vedením komunity Archa. Pracovala s námi systematicky na tom, jak posunout naši organizaci směrem k Arše. Pracovala vždy s týmem vedení, s asistenty i s lidmi s postižením, také se setkávala s lidmi z našeho okolí. Rozhovory a besedy s ní byly vždy velmi obohacující. V roce 2010 ji vystřídala v její funkci polská koordinátorka Archy Barbara Pestka. Pokračovali jsme v práci na tom, abychom se mohli stát projektem Archy. V roce 2011 k nám na jedno setkání přijela s Patrickem Fontaine, který byl  v té době členem výkonného orgánu L´Arche internacional, v současné době je jedním z dvou lidí, kteří jsou pověřeni vést celou organizace L´Arche international. Po rozhovorech s nimi, jsme napsali dopis s žádostí o začlenění naší komunity do mezinárodní organizace L´Arche. Od ledna 2012 jsme se stali projektem Archy, tzv. přípravným členem. Je to fáze přípravy na plné členství v Arše. V roce 2013 jsme z důvodu vnitřního formování organizace podali žádost o dvouleté pozastavení našeho přípravného členství do roku 2015. Ke konci roku 2013 jsme upravili naše stanovy, změnili strukturu řízení organizace a potvrdili si, že chceme směřovat k Arše. Od roku 2015 pokračujeme ve spolupráci s Archou.

Jsme projektem Archy

Na začátku roku 2018 jsme podali oficiální žádost, abychom byli přijati oficiálně do mezinárodního společenství L´Arche. A na konci roku 2018 jsme byli oficiálně zařazeni mezi projekty Archy a spolu s vyslancem Archy Robinem Sykesem jsme pokračovali v přípravách na plné členství v této mezinárodní federaci komunit. Začali jsme používat ofociální logo Archy.

Jsme přípravnými členy Archy

Na konci roku 2022 nás L´Arche Internationale, na naši žádost, přijala jako přípravné členy, to už pod vedením vyslance Archy Johana Roose.

 Spolupráce s komunitou Archy Villa Vallila

Úzce spolupracujeme s komunitou Villa Vallila v Červeném Újezdě, která se spolu s námi v rce 2018 stala projektem Archy. Jsme za tuto blízkou spolupráci v různých formách vděčni. Vážíme si toho, že máme v Čechách spřátelenou organizaci, se kterou si můžeme vyměnovat zkušenosti, pořádat společné formace, acke, navštěvovat se. Naše propojení je také přes společného vyslance Archy Johana Roose.

www.villavallila.cz

Spolupráce s komunitou Archy Le Caillou Blanc

Jsme také velmi vděčni za dlouhodobou spolupráci s komunitou Archy Caillou Blanc z Bretaně. Tito úžasní lidé, velmi hlubocí a pracovití, nás navštěvují od roku 2008. Uspořádali u nás tři workcampy. Za tu doby se stali našimi přáteli. Vděčíme jim nejen za velký kus práce, který u nás udělali, ale také za nádherné zážitky, vztahy, zkušenosti, sdílení se. Podařilo se nám oplatit jim jejich návštěvu a zúčastnili jsme se také workcampu u nich v Bretani v roce 2009. Na tento workcamp byly pozvány další komunity z Evropy, atmosféra byla nezapomenutelná. V roce 2014 jsem navštívili komunitu Le Caillou Blanc po 5 letech znovu. Jsme vděčni za sdílení zkušeností již z 30 letého fungování komunity. Rozhovory s leadry komunity, s asistenty i s limi s postižením jsou pro nás velmi cenné. Také práce v jejich ateliérech je hodně inspirativní. Tentokrát jsme v jejich komunitě měli koncert naší kapely, kdy se bavili a tančili opravdu všichni. Děkujme za jejich přátelství a blízkost.

 

 

 

Důstojnost člověka s mentálním postižením:L Arche jako inspirace pro praxi sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením v České Republice

Katarzyna Krzywoń
Absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 2017: