Slavnosti


O slavnostech

V rámci naší činnosti obnovujeme tradiční slavnosti a zvyky našich předků. Pořádáme slavnosti na Modletíně, tradiční velikonoční pašijové divadelní hry, benefiční koncerty a některé ojedinělé akce. Do všech těchto aktivit zapojujeme lidi s postižením. Snažíme se veřejnosti přiblížit nejen naši činnost, ale chceme také ukázat bohatství lidí s handicapem. Například jejich sklon k umění (hrajeme divadla, zpíváme, malujeme, tančíme atd.), ale také schopnost hrát si a radovat se.

 

Všechny benefiční akce jsou určené široké veřejnosti. Jsou doprovázeny prezentacemi z našeho života, výstavami fotografií a uměleckých děl. Na přípravě každé z nich se podílí množství dobrovolníků, bez jejichž účasti, nebo pomoci, by byli nerealizovatelné.

přečíst celé

Pašije

V předvečer Květné neděle jsme v letech 2008-2011 hráli velikonoční pašijovou hru o životě, smrti a vzkříšení Ježíše Krista. Hry se účastnilo na 70 herců z řad zaměstnanců, klientů, dobrovolníků a přátel Benediktu. Divadelní hru jsme pořádali pod širým nebem na kopci u kaple sv. Anny v Chotěboři a přicházelo ji shlédnout okolo tří set diváků. Pro všechny zúčastněné byly Pašije nevšedním zážitkem a pravou přípravou na Velikonoce. Zde videopřipomínka: https://www.youtube.com/watch?v=J7WBwbX-KGk

Poslední roky před velikonocemi pořádáme v modletínském kostele pašijové divadlo Víti Marčíka.

přečíst celé

Svatoanenská pouť

Na Modletíně obnovujeme tradici slavných poutí ke sv. Anně (26. 7.), avšak trochu netradičně. Pouť začíná mší svatou v kostele a poté pokračuje v našem areálu, kde si poutníci mohou vyzkoušet v řemeslných dílnách batiku, keramiku, tkaní, pečení pouťového pečiva a zdobení perníků, pro děti je připravena spousta her. V programu tradičně vystupuje kapela BeneBend, dále jsou tu nejrůznější pouťové atrakce, divadélka a také vždy zahraje nějaká profesionální kapela. Občerstvení je pouťově bohaté – pečené prase, pivo a mnohé jiné.

přečíst celé

Svatováclavské slavnosti

Svatováclavské slavnosti jsme pořádali na svátek sv. Václava, tedy 28. září v našem areálu na Modletíně a dříve předtím v Chotěbořské zámeckém parku. Na slavnostech mohli návštěvníci vidět dobový průvod se svatým Václavem a Ludmilou, historický šerm, těšit se z hudby dobové i té z dílny BeneBendu, hojného občerstvení, a všeho dalšího, co ke slavnostem patří. Nechybělo tradiční oceňování našich dobrovolníků a samozřejmě mše svatá.

přečíst celé

Adventní zastavení

Adventní zastavení na Modletíně pojímáme tiše adventně a tradičně. Pečeme tradiční pečivo, zdobíme perníky, tkáme, vyrábíme ozdoby. Každý, kdo přijde, si může vše vyzkoušet. Nechybí občerstvení a prodej našich výrobků.

přečíst celé