O slavnostech

V rámci naší činnosti obnovujeme tradiční slavnosti a zvyky našich předků. Pořádáme slavnosti na Modletíně, tradiční velikonoční pašijové divadelní hry, benefiční koncerty a některé ojedinělé akce. Do všech těchto aktivit zapojujeme lidi s postižením. Snažíme se veřejnosti přiblížit nejen naši činnost, ale chceme také ukázat bohatství lidí s handicapem. Například jejich sklon k umění (hrajeme divadla, zpíváme, malujeme, tančíme atd.), ale také schopnost hrát si a radovat se.

Všechny benefiční akce jsou určené široké veřejnosti. Jsou doprovázeny prezentacemi z našeho života, výstavami fotografií a uměleckých děl. Na přípravě každé z nich se podílí množství dobrovolníků, bez jejichž pomoci by byly nerealizovatelné.