SPOLU 

Informace pro média

Nápad dát dohromady pro výstavu obrazů SPOLU více organizací vznikl po první úspěšné výstavě SPOLU 2019 konané na stejném místě. Jako kurátorka výstavy a zároveň facilitátorka kreativního malování v denním stacionáři Stéblo v Boroticích, jsem loni představila obrazy jedné organizace. Bratři františkáni ocenili tuto mou dobrovolnickou aktivitu jako velmi smysluplnou a inspirující a i přesto, že média (informovaná v dostatečném předstihu) se ji nerozhodli podpořit, pozvali mě s nějakým dalším zajímavým projektem do Galerie Ambit znovu.

Cílem výstavy SPOLU (2020) je ukázat, jakým různým způsobem se dá s hendikepovanými klienty výtvarně spolupracovat a k jakým výsledkům taková práce vede. Vystavená díla jsou ukázkami individuální odborně a pedagogicky vedené tvorby, lehce instruované individuální tvorby, tvorby art brut a kolektivní tvorby. Sociální efekty nemusí jít vždycky ruku v ruce s uměleckou kvalitou, ale tam kde dochází k průnikům, vznikají nové významy a souvislosti. Magdalena Westman, kurátorka výstavy

 

Vystavující organizace:

Ateliér KreAt vytváří již sedm let zázemí pro pravidelnou výtvarnou tvorbu nadaných osob s mentálním a psychickým handicapem. Za jeho založením stojí obecně prospěšná společnost Kunštát PRO FUTURO, která se od roku 2009 zaměřuje na podporování integrace a seberealizace handicapovaných osob. KreAt spolupracuje s několika podobně zaměřenými evropskými ateliery – švýcarským CREAHMEM, belgickým La „S“ Grand Atelierem a v současnosti především se slovenskou Nezábudkou, která se každoročně účastní intenzivního programu mezinárodních workshopů, jež probíhají ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně.  (http://www.kreat.cz/)

Domov sociálních služeb Slatiňany  je příspěvkovou organizací, která již 90 let zajišťuje sociální služby pro osoby s mentálním postižením, pro osoby s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. Součástí DSS Slatiňany je Centrum denních aktivit, které poskytuje klientům možnost zapojovat se do různých zájmových činností. V rámci tohoto centra byl vytvořen prostor pro klienty, kteří se již dříve věnovali kresbě a malbě ve výtvarném kroužku. Vznikla výtvarná dílna pro tvořivé a kreativní autory, kteří různými technikami a na různé úrovni ztvárňují své představy, sny a přání. (http://www.dss.cz/cs/)

L´ARCHE Benediktus Modletín – v  komunitě L´Arche Benediktus společně žijí a pracují lidé s mentálním postižením i bez něj. Komunita působí v oblasti sociálních služeb na Vysočině dvacet let. V roce 2008 byla přijata do mezinárodní sítě komunit L´Arche. Unikátní projekt založený JeanemVanierem ve Francii v roce 1964 spojuje v současné době 153 komunit v 38 zemích na 5ti kontinentech. L´Arche Benediktus, poskytuje sociální služby, vytváří chráněná pracovní místa, obnovuje místní historicky významné objekty a podílí se na trvale udržitelném rozvoji místa a krajiny. Komunita L´arche Benediktus má také vlastní kapelu Benebend, kde hrají a zpívají lidé s postižením spolu s asistenty. (http://www.benediktus.org/)

Spolek Stéblo Borotice je nezisková organizace zaměřená na pomoc osobám s fyzickým, mentálním, psychickým nebo kombinovaným handicapem. V Boroticích u Dobříše působí od roku 2005. V denním stacionáři se klienti účastní různých pohybových aktivit a také aktivit relaxačních i terapeutických, např. arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie, canisterapie. V rámci dramaterapie klienti každoročně natáčí film, se kterým se účastní festivalu Mental Power Prague Film Festival. V roce 2019 si Stéblo odneslo za svůj dvanáctý film BYLO NEBYLO na motivy pohádky Otesánek čtyři ocenění a trofej za nejlepší film roku. (www.steblo.cz) M.W.

 

Oznámení o ustanovení komunit Archa Jeana Vaniera v České republice

V květnu 2018 byly 2 organizace (poskytující službu chráněného bydlení lidem s mentálním postižením) přijaty do mezinárodní Federace komunit Archa Jeana Vaniera jako „projekt Archy“.

Neziskové organizace Benediktus z.s. (www.benediktus.org) a Villa Vallila, z.ú. (www.vallila.cz) byly od svého založení inspirovány myšlenkami Jeana Vaniera. V posledních letech intenzivně pracovaly na tom, aby mohly být přijaty do mezinárodního společenství komunit, které vytvářejí prostor pro sdílený život na křesťanských základech.

Archa staví na tom, že každý člověk má jedinečnou hodnotu a dary, které v komunitě můžeme objevovat a rozvíjet skrze vzájemné vztahy, práci, slavení, a tyto dary sdílet dál …

Jean Vanier založil první komunitu pro lidi s postižením v roce 1964 v Trosly ve Francii, ve které začali společně žít lidé s postižením i bez něj. Tento příklad dal vzniknout mnoha dalším komunitám nejen ve Francii a hnutí komunit Archa se rozšířilo po celém světě. V současné době je 152 komunit ve 37 zemích světa. (www.larche.org)

V květnu 2018 jsme obdrželi rozhodnutí od vedení Mezinárodní Federace Archy

(the International Federation of L’Arche), že obě organizace byly do Federace přijaty!

Z tohoto rozhodnutí máme velikou radost a doufáme, že spojení s mezinárodním hnutím Archa přinese do sociálních služeb nové impulsy a podpoří specifický přístup k lidem s postižením.

Děkujeme všem, kteří nám na této cestě pomáhali.

 

Benediktus a Villa Vallila