Sociální služby

Zásady poskytování sociálních služeb

Jsme přesvědčeni o tom, že pro kvalitní poskytování sociálních služeb je nutné vycházet z těchto skutečností:

  • Všichni lidé jsou si rovni z hlediska jejich hodnoty, důstojnosti a potřebnosti pro společnost. Hodnota člověka nezávisí na jeho schopnostech, není snížena jeho omezeními nebo odlišností.
  • Pro celkovou spokojenost člověka (i člověka s postižením) a soulad jeho osobnosti je důležitá vyrovnanost fyzických, psychických i duchovních potřeb.
  • Pro naplnění těchto potřeb nestačí jen kvalitní poskytování úkonů péče, ale je potřebná i možnost rozvoje osobnosti člověka ve vzájemných vztazích lidí s postižením a lidí bez postižení, protože člověk se může plně rozvinout pouze v kvalitním společenství druhých lidí.