Řemeslné dílny

 V našich řemeslných dílnách se snažíme uchovávat hodnoty ruční výroby, obnovovat tradice a řemesla. Snažíme se společně s lidmi s postižením předávat kulturní odkaz našich předků současné generaci.    

 Na práci v dílnách se spolupodílí lidé s mentálním postižením, lidé se změněnou pracovní schopností a lidé bez hendikepu. Společně vyrábí originální výrobky, označené naší známkou. Je pro nás důležité zapojovat lidi s mentálním postižením do výrobního procesu dílen a najít každému místo podle jeho schopností. Snažíme se vytvořit podmínky, aby třeba jen svou přítomností vtiskli výrobkům punc přidané hodnoty. Punc neobyčejnosti a punc neviditelného rozměru přátelství. Doufáme, že je z našich výrobků cítit, že jsou vyrobeny s láskou.  

V současné době fungují tyto dílny: dřevařská, kulturní (Benebend), keramická, výtvarná (obrazy, plstění, batika, výroba šperků), dílna zpracování přírodních produktů (tradiční sušírna ovoce), údržbová dílna a šicí dílna.. 

Od roku 2009 jsou naše výrobky ( keramika, tkaní, svíce, obrazy) certifikovány značkou VYSOČINA regionální produkt®.

Na tkané a látkové výrobky používáme značku Svatá Anna Modletín.

 

Prodej našich výrobků podporuje webový portál Pomáháme dárkem.