Dílna kulturní a tkalcovská

Chvála setkávání

Pokud nevíte, že při tkaní se osnova a útek setkají, a že toto setkání je stále stejné a stále jiné, tak to jste ještě kouzlu tkalcovského řemesla nepropadli. A tak teď, s námi, máte šanci stát na začátku onoho věčného dobrodružství hledání, zkoušení, zkrátka tvoření. Vítejte mezi tkadlenkami a tkalci!

 

Tkalcovská dílna je součástí kulturní dílny. Pracují v ní 4 lidé, z toho 2 klienti s mentálním postižením a jeden člověk se změněnou pracovní schopností. Tkalcovně mistruje Zdeněk, mistr nad mistry. Tkanina je tkána mistry učňovskými, našimi klienty, Vláďou,  Tomášem a Hankou. V dílně se zpracovává pouze 100 % ovčí vlna na jednoduchých jednolistových stavech, výjimečně stavech čtyřlistových. Samotná osnova je vlněná nebo bavlněná. Dílna experimentuje i s látkami ze lnu a bavlny. Vznikají zde naprosto originální výrobky: gobelíny, šály, kabelky, pásky ke kalhotům, mobilenky.  Součástí dílny je prezentace ukázek tkaní na různých stavech během různých akcí pro veřejnost a také příprava na tyto akce. Klienti se připravují na prezentace ukázek o tkalcovském řemesle a také na prezentace výrobků (bytové a textilní doplňky – tašky, polštáře, pásky, barety,…)

 Výrobky z tkalcovské dílny si můžete koupit zde.

 

     V samotné kulturní dílně se klienti připravují na prezentaci kultury Benediktu před širokou veřejností. Připravují se zde programy pro různé cílové skupiny: pro školy, seniory, děti,… a pro různé příležitosti (účasti na festivalech, kulturních programech, výukových programech). Klienti jsou aktivně zapojování dle svých schopností také do příprav na kulturní akce. Součástí dílny je originální kapela BeneBend, ve které klienti hrají na různé nástroje (perkuse, kytara,…), tancují a zpívají. Kapela vystupuje na různých festivalech, samostatných koncertech, akcích a slavnostech pro veřejnost,….

O kapele více v sekci Kapela.