Svatoanenská pouť

Na Modletíně obnovujeme tradici slavných poutí ke sv. Anně (26. 7.), avšak trochu netradičně. Pouť začíná mší svatou v kostele a poté pokračuje ve farním areálu, kde si poutníci mohou vyzkoušet v řemeslných dílnách batiku, keramiku, tkaní, pečení pouťového pečiva a zdobení perníků, pro děti je připravena spousta her. V programu tradičně vystupuje kapela BeneBend, dále jsou tu nejrůznější pouťové atrakce, divadélka a také vždy zahraje nějaká profesionální kapela. Občerstvení je pouťově bohaté – pečené prase, pivo a mnohé jiné.