Svatoanenská pouť

Na Modletíně obnovujeme tradici slavných poutí ke sv. Anně (26. 7.), avšak trochu netradičně. Pouť začíná mší svatou v kostele nebo v zahradě.Po mši pokračuje bohatý pouťový program. Poutníci mohou vyzkoušet v řemeslných dílničkách například ozdobit perníkové srdce, složit růži z papíru, vytvořit něco z keramiky atd. Pro děti je připravena spousta her. Zlatým hřebem programu je tradičně vystoupení kapely BeneBend, dále jsou tu nejrůznější pouťové atrakce, a také vždy zahraje nějaké profesionální divadlo. Občerstvení je pouťově bohaté – pečené prase, pivo a mnohé jiné.