Duchovní rozměr

Motto: Trváme na duchovní dimenzi společenství proto, abychom byli více lidští, ne proto, abychom byli andělé.

Základem duchovního života je každodenní žití „maličkostí“ ve společenství s lidmi s postižením, ve vztazích založených na důvěře v Boha. Objevujeme, že lidé s mentálním postižením mají přirozený dar ukazovat na Boha. Chceme tuto zkušenost předávat dál. Náš způsob víry je položen na katolickém základě.

Základní body našeho duchovního života:

  • život ve vztazích
  • vědomí duchovního rozměru každého člověka
  • sdílení evangelia každodenním životem s lidmi s postižením
  • společná modlitba, mše, sdílení se
  • společná práce
  • otevřenost všem lidem