Poslání, cíle, filosofie

 Naším cílem je:         

 • Vybudovat komunitu lidí s postižením i bez postižení založenou na naší identitě a poslání.
 • Rozvíjet vlastní život komunity.
 • Začlenit naši komunitu do mezinárodního společenství L'Arche.

Naším posláním je:

 • Ukazovat na jedinečnost každého člověka, včetně lidí s mentálním postižením, rozvíjet jejich schopnosti a charismata a odhalovat jejich přínos pro společnost.
 • Pracovat s lidmi s postižením formou komunity.
 • Formovat dobrovolníky skrze pomoc při budování komunity a vztahy s lidmi s mentálním postižením.
 • Obnova místního kulturního a křesťanského dědictví (tradice, slavnosti, kulturní akce, tradiční řemesla).
 • Obnova místních historicky významných objektů a naplnění životem ve smyslu našeho poslání.
 • Podílení se na trvale udržitelném rozvoji místa a krajiny.

         Motto: Propojit výjimečnost místa a jedinečnost člověka.  

Naší filosofií je:

Jsme přesvědčeni o tom, že pro kvalitní poskytování sociálních služeb je nutné vycházet z těchto skutečností:

 •  Všichni lidé jsou si rovni z hlediska jejich hodnoty, důstojnosti a potřebnosti pro společnost. Hodnota člověka nezávisí na jeho schopnostech, není snížena jeho omezeními nebo odlišností.
 • Pro celkovou spokojenost člověka (i člověka s postižením) a soulad jeho osobnosti je důležitá vyrovnanost fyzických, psychických i duchovních potřeb.
 • Pro naplnění těchto potřeb nestačí jen kvalitní poskytování úkonů péče, ale je potřebná i možnost rozvoje osobnosti člověka ve vzájemných vztazích lidí s postižením a lidí bez postižení, protože člověk se může plně rozvinout pouze v kvalitním společenství druhých lidí.
 • V Benediktu se inspirujeme životem komunit Archy – komunit, ve kterých společně žijí lidé s postižením s lidmi bez postižení. Učíme se žít ve společenství. Odhalovat své povolání k žití ve vztazích s postiženými i se sebou navzájem, ke spolupráci, k budování komunity,... V komunitě jsou všichni povoláni k tomu, aby spolupracovali, a spolupracují proto, že se mají vzájemně rádi a cítí, že chtějí kráčet stejným směrem. Každý má svůj dar, který se snaží rozvíjet, každý má svoji práci. Komunita vyžaduje přesnou organizaci a disciplínu. Platí to pro společný život, kde je třeba vařit, nakupovat, umývat nádobí, uklízet, prát, přijímat návštěvy, zabezpečit finance, ...
 • Důležitou součástí společného života je práce – možnost rozvíjet svoji zručnost, realizovat se v něčem, co umím, co mě baví, co je užitečné a prospěšné ostatním. Podobně jako v jiných Archách fungují různé dílny, i u nás společně pracujeme v řemeslných dílnách, v keramické, tkalcovské, výtvarné, zahradní aj. Dílny jsou místem společné práce, tvořivé činnosti, terapie a hlavně místem intenzivních vztahů asistentů a lidí s postižením.
 • Snažíme se, aby své důležité místo v komunitě měly také sváteční chvíle – společné modlitby, výlety, setkání, oslavy. Svátek je pokrmem pro srdce, vrací naději a sílu, abychom mohli přežít utrpení a problémy každodenního života. Lidé potřebují tento čas, kdy se všichni setkají, děkují za společenství, za život, společně si zazpívají, zatancují, popovídají ...