Historie

Občanské sdružení Benediktus bylo založeno 24.10.2000 s cílem poskytnout pomoc rodinám s postiženými dětmi, zejména při jejich výchově, vzdělávání a integraci do společnosti. Zakládajícími členy byla Hanka Jarošová, Blanka Nikodemová a kněz František Mráz. Benediktus byl založen s dlouhodobým cílem vybudovat dům, ve kterém společně žijí zdraví a postižení lidé. Vzorem pro takovýto dům se stala Archa Jeana Vaniera.

V letech 2002 – 2007 Benediktus sídlil v budově římskokatolické farnosti Chotěboř a úzce s farností spolupracoval. V této době začal od roku 2003 poskytovat sociální službu osobní asistence a od roku 2005 odlehčovací službu pro lidi s postižením. Od roku 2004 Benediktus pořádá slavnosti, koncerty, benefice a další kulturní akce pro širokou veřejnost. V roce 2006 začal Benediktus rekonstruovat domek ve farním areálu, který měl nejdříve pronajatý a později ho odkoupil.

V roce 2007 se Benediktus přestěhoval do nově zrekonstruovaného domku v Klášterní ulici v Chotěboři.

V roce 2006 koupil Benediktus starou faru v dezolátním stavu s přilehlým pozemkem v obci Modletín v Železných horách. Počátečním záměrem byla jednoduchá oprava fary a vyčištění pozemku svépomocí za účelem letních a víkendových pobytů klientů a dobrovolníků Benediktu. Výhledově hledání vhodných grantů za účelem rekonstrukce fary pro potřeby Benediktu, s možností vybudovat zde dům, kde budou žít lidé s postižením společně se svými asistenty.

V roce 2008 Benediktus koupil ruinu bývalých lázní, určenou k demolici, která sousedila s farou.

Díky menším grantům a pomoci bretaňské Archy Caillou Blanc, se nám v roce 2009 podařilo zrekonstruovat přízemí fary. Faru jsme využívali pro víkendové a letní pobyty dobrovolníků a lidí s postižením, také jako zázemí pro návštěvy z Archy a zázemí kulturních akcí, které jsme od roku 2008 začali v Modletíně pravidelně pořádat.

Od roku 2011 na faře přes týden bydlí 3 lidi s postižením s asistenty vrámci odlehčovací služby pobytové a vznikly tu i první řemeslné dílny. Poskytujeme službu sociálně terapeutické dílny.

V roce 2013 jsme díky dotaci z evropských fondů mohli dát novou střechu a udělat půdní vestavbu, během let 2014 a 2015 jsme bydlení dovybavili.

Od roku 2014 místo odlehčovací služby poskytujeme službu centrum denních služeb (v Chotěboři a v Modletíně) a chráněné bydlení v Modletíně.

V roce 2015 jsme dokončili stavbu roubené sušárny ovoce v zahradě a začali se sušením.

Od podzimu 2015 jsme naplnili kapacitu bydlení na faře na 6 lidí s mentálním postižením a asistenty. Dlouho očekávané jádro komunity - dům k bydlení - žije naplno ...