Fara

Fara byla první budovou v  modletínském areálu, kterou jsme odkoupili v roce 2006 od královéhradeckého biskupství. Byla důvodem toho, že jsme se ocitli na Modletíně.

Od roku 2006 jsme faru a okolí začali svépomocí opravovat a upravovat. V roce 2009 jsme začali tuto budovu rekonstruovat. Velmi nám pomohla bretaňská komunita Archy Caillou Blanc, která zorganizovala dva workcampy ve dvou letech. Každého workcampu se zúčastnilo 30 – 40 lidí, mezi nimi kolem 20 studentů z francouzských škol. Rekonstrukce fary začala doslova od podlahy. Vykopali jsme všechny podlahy v celém objektu, vybudovali nové centrální topení, podél zdí se zavedly větrací šachty. Podlahy se nakonec zabetonovaly, v místnostech jsme udělali nové omítky a novou elektriku. Postupně jsme vyměnili okna a dveře.

V roce 2010 se podařilo dokončit stavební práce v celém přízemí budovy, což nám umožnilo rozšířit odlehčovací službu i na Modletín. Odlehčovací služba tu zpočátku probíhala formou víkendových pobytů jedenkrát měsíčně a každé úterý. Od roku 2011 zde začala fungovat během celého týdne.  Dále fara slouží jako zázemí pro pořádání kulturních akcí, zázemí pro ubytování a setkávání dobrovolníků, jako zázemí pro zaměstnávání lidí se změněnou pracovní schopností.

Zásadní rekonstrukce fary proběhla v dubnu až červnu 2013 a finanční prostředky na tuto rekonstrukci jsme čerpali z fonů EU prostřednictvím SZIFu. Byly provedeny tyto práce: celková oprava krovu, položení nové střešní krytiny, zateplení, vybudování podkrovních pokojů, oprava spíže, oprava fasády, komínu, odvlhčení objektu, … Na podzim 2013 jsme vlastními silami dokončili práce v podkroví - příčky, malby, koberce.

Od ledna 2014 zde začalo fungovat komunitní chráněné bydlení s lidmi s mentálním postižením. V roce 2015 jsme bydlení dovybavili a přijali další lidi s postižením a asistenta, abychom plně využili kapacitu domu.

Děkujeme všem, kteří pomohli s opravou fary ať finančně nebo svými silami. Velice si toho vážíme!

 

Z historie fary:

Tato budova sloužila do roku 1960 jako fara, kde trvale žil kněz římskokatolické církve. Původně však byl tento dům postaven v roce 1760, za účelem ubytování hostů, kteří navštěvovali místní lázně. Druhá část k němu byla přistavěna v roce 1840.