Veřejná sbírka KOMUNITA ARCHY BENEDIKTUS

Dne 4.1.2019 zahajujeme veřejnou sbírku na dobu neurčitou na podporu Komunity Archy Benediktus.

Cílem je získat prostředky zejména pro naše zázemí na Modletíně, kde se chystáme zrekonstruovat aperát na chráněné dílny + pokoje pro asistenty a bývalou pekárnu na pokoje chráněného bydlení.

Budema rádi za podporu :)
 - převodem na číslo účtu veřejné sbírky 000000 - 3244 8473 59 / 0800
 - vklad v hotovosti v bance na účet 000000 - 3244 8473 59 / 0800,
   nebo přímo nám do zapečetěných pokladniček (či pokladny v Chotěboři).

Kontaktní osoba : Radka Soukalová, 723 726 300, radka.soukalova@benediktus.org

 


 

Veřejná sbírka ARCHA MODLETÍN

V roce 2015 jsme ukončili veřejnou sbírku Archa Modletín.

Od roku 2012 do roku 2015 bylo na tuto veřejnou sbírku vybráno 75. 216 Kč. 

Prostředky jsme použili na dofinancování rekonstrukce podkroví bývalé fary v Modletíně, které slouží jako chráněné bydlení pro lidi s mentálním postižením. Dále nám výtěžek ze sbírky pomohl při dokončení tradiční sušírny ovoce, která slouží jako chráněná dílna.

 

Průběh sbírky:

V roce 2012 bylo v rámci veřejné sbírky vybráno 34.040 Kč.

V roce 2013 bylo v rámci veřejné sbírky vybráno 35. 741 Kč.

V roce 2014 bylo v rámci veřejné sbírky vybráno 5. 150 Kč.

V roce 2015 bylo v rámci veřejné sbírky vybráno 285 Kč.

Děkujeme Škole ekonomiky a cestovního ruchu Žďár n. Sáz., Gymnáziu Chotěboř a Obchodní akademii a Hotelové škole Havl. Brod, které se na veřejných sbírkách podílely.

DĚKUJEME VÁM VŠEM, KDO JSTE DO TÉTO SBÍRKY PŘISPĚLI! 

 


 

Další ukončené veřejné sbírky

První fáze veřejné sbírky Archa Modletín proběhla v letech 2009 – květen 2012. Získané prostředky jsme použili na rekonstrukci přízemí bývalé fary, které slouží jako zázemí pro dobrovolníky, pro pořádání slavností pro veřejnost (Svatoanenská pouť, Svatováclavské slavnosti…) a jako společenská část chráněného bydlení. V roce 2010 bylo vybráno 98.159 Kč, v roce 2011 celkem 37.051 Kč.

Děkujeme všem dárcům a školám, které se na veřejné sbírce podílely:

Střední zemědělská škola Chrudim
Gymnázium Chrudim
SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim
Základní škola Smetanova Chotěboř
Gymnázium Chotěboř
Česká zemědělská akademie v Humpolci a pracoviště Světlá n.S.
Střední škola potravinářská Smiřice
Obchodní akademie Hradec Králové
Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů Skuteč
Základní škola Přibyslav
Škola ekonomiky a cestovního ruchu Žďár nad Sázavou
Gymnázium Žďár nad Sázavou
VOŠ a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov
Obchodní akademie Pelhřimov
Střední zemědělská škola Čáslav
VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem
SOŠ a SOU Třešť

Veřejná sbírka na „Dokončení rekonstrukce domku sdružení v Chotěboři a jeho vybavení“  trvala od září 2007 do září 2009 a na účet veřejné sbírky bylo vybráno 80.516 Kč.

Z financí veřejné sbírky byl pořízen:

 • nábytek v tkalcovské dílně
 • stůl do keramické dílny
 • vybavení kuchyně a společenské místnosti
 • oprava stříšky k domku nad vchodem
 • vodoinstalační práce v tkalcovské dílně

Děkujeme všem dárcům a školám, které se na veřejné sbírce podílely:

Euroklub Gymnázium Chotěboř
Česká zemědělská akademie v Humpolci
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
Škola ekonomiky a cestovního ruchu Žďár nad Sázavou
Gymnázium Žďár nad Sázavou
Základní škola Smetanova Chotěboř
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod
Střední škola gastronomická Adolfa Kolpinga Žďár nad Sázavou

 

Veřejná sbírka kostel sv. Anny na Modletíně trvala od září 2009 do května 2012. Tento kostel si občanské sdružení Benediktus pronajalo na deset let, za účelem pomoci zachránit toto historicky významné poutní místo v srdci Železných hor. Tento kostel je zdrojem duchovní síly nejen pro lidi, kteří žijí v okolí, ale i pro ty, kteří sem přicházejí.  Opravy jsou hrazeny z dotace fondů EU a z darů. V kostele probíhají nejen bohoslužby, ale i kulturní akce /koncerty a slavnosti/.

Děkujeme všem dárcům.

Na opravu kostela svaté Anny na Modletíně přispěli tito dárci:

 • obec Rušinov: 40.000 Kč
 • obec Horní Bradlo: 20.000 Kč
 • městys Libice nad Doubravou: 15.000 Kč
 • firma INKLEZ Havlíčkův Brod: 100.000 Kč

 Jednotlivci: pí Klepetková, pí Pospíšilová, pí Zárubová, pí Eisová a další…

 Při veřejných sbírkách bylo vybráno:

 • v obci Modletín, Hostětinky, Vratkov: 3.280 Kč
 • v obci Horní Bradlo: 7.450 Kč
 • v obci Lipka: 3.035 Kč
 • v obci Rušinov: 2.661 Kč
 • v obci Lány: 4.748 Kč

Přiložené soubory