Granty, nadace a nadační fondy

 


 ROK 2022 :


 

  

TESCO     

 

Nadační fond TESCO "Vy rozhodujete my pomáháme" podpořil projekt na nákup služebního auta pro chráněné dílny a provoz ARCHA Benediktus. Získali jsme 26.000 Kč. Děkujeme za podporu!! 


ROK 2021 : 


 

Nadační fond Zeměkvět nám poskytl příspěvek ze svého majetku v hodnotě 300.000 Kč na provozní náklady spojené s každodenním během spolku a na rozvoj dalších aktivit, jako např. systému na zadržení dešťové vody, zpevnění plochy nádvoří, pořízení auta pro potřeby chráněných dílen atd.


 

  

Philip Morris ČR a.s. podpořili náš projekt na vybudování systému na zadržení dešťové vody, na eko a energeticky šetrnější topení na Modletíně i v Chotěboři částkou 171.000 Kč. Děkujeme za páteční zázraky!!


Společnost MONETA Money bank podpořila projekt Topení pro Benediktus částkou 9.000 Kč. Děkujeme.


Město Chotěboř nás podpořilo částkou 45.000 Kč na uspořádání koncertu/divadelního představení k oslavě 20. let fungování z.s. Benediktus. Děkujeme.


Ministerstvo kulktury ČR nám poskytlo neinvestiční dotaci na Kulturní aktivity OZP a seniorů a projekt BeneBend - muzikou žijeme. Výše dotace 38.400 Kč. Děkujeme.


logo   

Nadace Charty 77 / Konto bariéry podpořila projekt na výměnu zdroje tepla v hodnotě 30.000 Kč /INNOGY/.Děkujeme.

 


 

Nadace Via - Fond Eurowag - díky možnosti, kterou dalo vedení společnosti svým zaměstnancům, jsme získali 9.400 Kč od jedné skvělé osoby z týmu firmy EUROWAG. Díky Vám i vám:o).


Kraj Vysočina podpořil konání Modletínské pouti 2021 částkou 36.400 Kč, tj. 40% předpokládaných nákladů. Děkujeme!!

 


 ROK 2020 : 


 

 

TESCO     

Nadační fond TESCO podpořil projekt "Vybavení sociálně terapeutické dílny ARCHA Benediktus Modletín" v Chotěboři a Chrudimi. Získali jsme 2 x 20.000 Kč. Děkujeme za podporu!!


 

Město Chotěboř podpořilo akci Koncert pro Benediktus částkou 38.000 Kč. Koncert na oslavu 20. let fungování spolku ARCHA Benediktus nebylo možno uskutečnit s vazbou na COVID nařízení vlády. Dotace byla vrácena v plné výši.


 logo 

 Nadace Olgy Havlové / Výbor dobré vůle podpořil v rámci projektu Daruj srdce vybudování terapeutické dílny 20.000 Kč. Děkujeme za pomoc a zapojení Gymnáziu Chotěboř a jejím studentkám. 


 Nadace Via - Fond Eurowag - díky možnosti, kterou dalo vedení společnosti svým zaměstnancům, jsme získali 4.800 Kč od jedné skvělé osoby z týmu firmy EUROWAG. Díky Vám i vám:o).


 

Společnost MONETA Money Bank podpořila projekt na finalizaci úprav terapeutické dílny a zázemí pro asistenty částkou 78.000 Kč. Děkujeme.


 

Společnost NET4GAS podpořila projekt vybudování terapeutické dílny a zázemí pro asistenty částkou 100.000 Kč. Již podruhé:o). Moc děkujeme!!


Fond Vysočiny v rámci programu Jednorázové akce 2019 podpořil konání Modletínské pouti 2020. Těšit se budeme 26.7.2020 na viděnou a děkujeme za pomoc se zajištěním akce ve výši 40% nákladů.


Nadace ČEZ v rámci projektu EPP pomáhej pohybem podpořila zateplení podkroví aperátu/terapeutické dílny. Děkujeme všem kdož jste se pro nás zapotili, děkujeme nadaci. Podařilo se vypotit 70.000 Kč.


 

Nadační fond pomoci Karla Janečka nám v rámci crowdfundingové sbírky na obnovu aperátu napomohl k částce 40.107 Kč. Děkujeme dárcům.


 

Nadace pro Radost nás podpořila částkou 20.000 Kč na obnovu aperátu na terapeutické dílny. Děkujeme. 


TESCO     

Nadační fond TESCO podpořil projekt "Vybudování sociálního zařízení terapeutické dílny"  k dalšímu hlasování v Chotěboři a Chrudimi. Po hlasování v termínu od 4.2. do 16.2.2020 byl náš projekty 1x třetí a 1x druhý, získali jsme 26.000 Kč. Děkujeme za podporu!!


ROK 2019 :


 

Společnost NET4GAS podpořila projekt vybudování terapeutické dílny a zázemí pro asistenty částkou 100.000 Kč. Děkujeme!!


EPP Pomáhej Pohybem - tento projekt je realizován Skupinou ČEZ a Nadací ČEZ. Podařilo se nám díky Vám nasbírat přes 130 tis bodů a tedy získáváme 70.000 Kč na obnovu podkroví. Díky EPP a díky všem našim přispěvatelům :o). http://www.pomahejpohybem.cz/


 

Nadace VINCI rozhodla o přidělení nadačního příspěvku v plné výši, tj. v částce 94 300 Kč na obnovu podkroví na sociálně-terapeutickou dílnu a zázemí pro asistenty. Děkujeme všem lidem z Nadace Vinci a naší krásné patronce z firmy Eurovia.


Nadace Via - Fond Eurowag - díky možnosti, kterou dalo vedení společnosti svým zaměstnancům, jsme získali 200EUR / 5200 Kč od jedné skvělé osoby z týmu firmy EUROWAG. Díky Vám i vám:o).


 

ČSOB pomáhá regionům společně s širokou veřejností již mnoho let. V Kraji Vysočina jsme se dostali s projektem "Pošlete asistenty do lázní" mezi vybrané akce a s třetím místem jsme získali 70.000 Kč od báječných dárců a 35.000 Kč od ČSOB. Děkujeme, bez vás by to nebylo!!


 TESCO     

Nadační fond TESCO podpořil projekt "VYBUDOVÁNÍ ZÁZEMÍ PRO VZNIK TERAPEUTICKÉ DÍLNY/ATELIERU"  k dalšímu hlasování v České Třebové, Chotěboři, Chrudimi, Pardubicích a Přelouči. Po hlasování v termínu od 17.6. do 14.7.2019 byl náš projekty 5x třetí, získali jsme 50.000 Kč. Děkujeme za podporu!!


 

Nadační fond pomoci Karla Janečka nám v rámci crowdfundingové sbírky na obnovu aperátu napomohl k částce 132.349 Kč. Děkujeme za vaše dary, podporu a zlatý řez NFP KJ.


  

Nadace GLOBUS Lepší svět podpořila projekt Akce pro veřejnost / Vítejte na pouti a slavnosti na Modletíně, které pomohou v obnově aperátu částkou 50.000 kč. Děkujeme za vaše hlasy a podporu.


 

KPMG podpořila projekt obnovy aperátu v rámci zaměstnaneckého gratnu částkou 15.000 Kč. Děkujeme za pomoc.


 

logo   

Nadace Charty 77 / Konto bariéry podpořila projekt obnovy aperátu / bývalých lázní 20.000 a 50.000 Kč /INNOGY/ na vybudování přístupu do podkroví - lávku.


 logo 

Nadace Olgy Havlové / Výbor dobré vůle podpořil projekt obnovy aperátu / bývalých lázní 50.000 Kč na vybudování přístupu do podkroví - schodiště.


logo

Nadace Divoké Husy podpořila náš projekt benefičního divadla Víti Marčíka - Mysterium světla a zdvojnásobí vítěžek této akce, čímž napomůže opravit budovu aperátu v Modletíně, kde vzniknou sociálně terapeutické dílny. Dar Nadace Divoké husy činí 59.172 Kč. Děkujeme!    

 


TESCO     

Nadační fond TESCO podpořil projekt "BeneBend – muziku nehrajeme, ale žijeme" k dalšímu hlasován v Chotěboři, Chrudimi, Pardubicích a Přelouči. Po hlasování v termínu od 21.1. do 17.2.2019 byl náš projekty 3x třetí a 1x druhý, získali jsme 46.000 Kč. Děkujeme za podporu!!


ROK 2018 a starší :


 ČSOB logoMenší komunitní granty z ČSOB a Era fondu

Finanční dar ČSOB v roce 2011 byl použit na stavbu roubenky, chráněné dílny sušírny a moštárny pro zpracování ovoce a bylinek z našeho sadu a zahrady a ovoce zahrádkářů z okolí.

Díky podpoře projektu "Obnova tradiční pekárny na Modletíně" z ČSOB a Era fondu v roce 2012 jsme mohli udělat další krok při rekonstrukci tradiční pekárny, která bude sloužit jako chráněná pekařská dílna včetně ukázkových a výukových programů tradičího řemesla pro veřejnost a školy. Postavena byla tradiční pec na dřevo a proběhla částečná rekonstrukce budovy.


Nadace rozvoje občanské společnosti

Nadace nám díky svému programu překlenovací pomoci „3P“ pomohla s předfinancováním I. a II. fáze obnovy kostela sv. Anny na Modletíně.


 Kraj Vysočina


Nadace Partnerství

Za finanční podpory Nadace Partnerství jsme zakoupili a následně na Modletíně zasadili 41 ovocných stromků a 2 lípy. Díky ovocným stromkům chceme obnovit starý ovocný sad přilehlý k budově bývalé fary na Modletíně, kde budujeme komunitní dům pro setkávání lidí zdravých s lidmi s postižením.

Plody ze stromků budeme využívat v dílně na zpracování ovoce, kde ho budeme sušit, vyrábět marmelády a džemy a moštovat. Zároveň se v rámci zahradní dílny budeme o sad starat - ...fotodokumentace.


Era prostřednictvím nadace Via

V roce 2011 jsme realizovali projekt„Obnova Svatoanenské zahrady na Modletíně – tradiční sušírna ovoce“. Tento projekt podpořila Era prostřednictvím nadace VIA. V rámci tohoto projektu probíhala obnova farní zahrady a stavba tradiční roubené sušírny ovoce na Modletíně.


TESCO      Nadační fond TESCO

Projekt "BeneBend – muziku nehrajeme, ale žijeme" byl podpořen Nadačním fondem Tesco.