Hledáme dobrovolníky

Máš volný čas a chceš ho smysluplně strávit? Zažít nevšední a jedinečné chvíle? Vyzkoušet si nové věci? Navázat nová přátelství s lidmi s postižením, asistenty a ostatními dobrovolníky a poznat, že tito lidé mohou tvůj život obohatit?

Dobrovolník se u nás může zapojit do:

  • činnosti s lidmi s postižením na Modletíně a v Chotěboři
  • účastnit se víkendových pobytů na Modletíně (společné trávení volného času - vaření, procházky, hry, návštěvy kina, plesů aj.)
  • letních akcí – tábor, workcampy se studenty z ČR i ze zahraničí)
  • příprav kulturních akcí pro veřejnost (Pouť ke sv. Anně, koncerty kapely BeneBend, Advent, Velikonoce aj.)
  • práce v chráněných dílnách (sušení ovoce v tradiční roubené sušárně, práce se dřevem, výrobky z fima, plsti aj.)
  • drobných prací na Modletíně (údržba zahrady, sbírání ovoce aj.)
  • překladu informačních materiálů do anglického jazyka a do tlumočení

Neváhej nás kontaktovat: koordinator.dobrovolniku@gmail.com tel. Modletín 731 626103, tel. Chotěboř  731 646811

 

Více info o dobrovolnictví zde

Přiložené soubory