Výbor dobré vůle_Nadace Olgy Havlové

Díky příspěvku nadace budeme moci postavit nový sloupek pro elektrické vedení a nakoupit stavební materiál, celkem v hodnotě 50.000 Kč. Děkujeme za pomoc a podporu.