Večer pro smíření v Modletíně

L’Arche Benediktus Vás srdečně zve na

VEČER PRO SMÍŘENÍ

regionální setkání připojující se k celostátní Iniciativě smíření 2020

úterý 15.9.2020 od 17 hodin, v areálu Benediktu – Modletín 7

Program (17-19h):
zpěv chval
biblické slovo
představení Iniciativy smíření, svědectví o Božích cestách, které k ní směřují
prostor pro sdílení vlastních příběhů
společná modlitba
občerstvení

Večerem provede za Iniciativu smíření David Loula a Serafin Beníček.

Od 15 do 17 hodin bude probíhat „Davidův stánek“ – nepřetržité chvály, na které jste také zváni.

Pokud byste měli chuť podílet se aktivně na uskutečnění této akce, uvítáme pomoc s přípravou občerstvení, hudbou při chválách, zábavou pro děti, modlitbami za akci – ozvěte se prosím na martin.jindra@benediktus.org nebo tel. 737 439 354.

V sobotu 7. listopadu 2020 proběhne na návrší Bílé hory akt smíření u příležitosti 400. výročí bitvy na Bílé hoře. Setká se tam 100 katolických kněží a 100 protestantských kazatelů a pastorů, aby si vzájemně vyjádřili odpuštění a usmíření právě v předvečer významného výročí této bitvy, která výrazně ovlivnila vývoj v českých zemích.
Další informace k Iniciativě smíření na: www.iniciativasmireni2020.cz

Benediktus je komunita s lidmi s mentálním postižením – už toto samotné konstatování napovídá, že žijeme ve společnosti rozmanitých lidí, učíme se přijímat různost, objevovat dary každého člena, také pojmenovat rány, které si někdy uštědříme, zůstávat v pokoře a odpouštět si. Slavíme jednotu v různosti. Ne vždy se to daří - snažíme se o ni. Jednota v různosti přináší ovoce života.
Jsme 400 let od významného vzájemného násilí našich předků. Kvůli jejich sobeckým zájmům a ve jménu různosti. „Viny neodpuštěný, viny neodčiněný jsou špatnou setbou v týhle zemi a zdá se mi, že se svou minulostí válčíme a svoji minulost s sebou stále vláčíme“, rapuje Jarda Svoboda. Stavíme své příběhy na ukřivděnosti? Střežíme si svoji spravedlnost a vlastní pravdu?
V této době jsme zváni k obnově jednoty, vyhlédnutí ze svých písečků i svrchovaných pevností, k přijetí lidskosti a zraněnosti „těch jiných“. Můžeme přijmout odpuštění, vyznat svoje viny a také odpustit. Máme příležitost vystoupit z pozice nadřazenosti i ublíženosti a otevřít své srdce. Máme příležitost k uzdravení sebevědomí, uzdravení příběhů našeho sebeurčení, k obnově důvěry a spolupráce, nejen na poli církví. Možné to je. V jednotě Ducha (Ef 4). Naštěpeni na Vinný kmen, který miluje tak, že to radši odskáče za nás (J 15). Připravujme kameny, ze kterých může další generace stavět něco velkého (1.Par 22).

Přiložené soubory