TESCO VyMy

 

Beneditus se svými klienty, osobami s mentálním postižením, a členy komunity směřuje k vytvoření podmínek pro rozvoj toho nejlepšího v nás. Patří sem i maximální samostatnost našich klientů a rozvoj sebeobslužných, pracovních či tvůrčích dovedností. Bezpečný a přehledný prostor na ukládání nástrojů a pomůcek při venkovní chráněné dílně je naše slabé místo. Pomozte nám prosím s nákupem materiálu na novou kůlničku na zahradní nářadí a uskladnění vybavení a pomůcek pro venkovní či sezonní aktivity. Děkujeme za pomoc. ARCHA Benediktus:)