Svatováclavské slavnosti 2013

Milí přátelé,

srdečně  vás zveme v sobotu 28. září  na Svatováclavské slavnosti do Modletína.

Tradičně uvítáme knížete Václava s dobovým průvodem,  oceníme naše dobrovolníky a vystoupí kapela BeneBend.

Rádi bychom vám letos představili nově zrekonstruované chráněné bydlení pro lidi s postižením. Dále se můžete těšit na vernisáž uměleckých fotografií "GRADUS AD DEUM" a kapelu Vyskytňanka band s repertoárem Hradišťanu, Čechomoru, Vlasty Redla… Nebudou chybět hry pro děti, řemesla a hojné občerstvení. Podrobný program najdete zde.

Těšíme se na vás.

Akci podpořil Kraj Vysočina.

Fond Vysočiny

 

Pozvání na vernisáž výstavy fotografií:

Jiří Nováček zachycuje na svých fotografiích současný život benediktinů z rajhradského kláštera.  Autor rozdělil vystavované fotografie na tři celky - běžný duchovní život  v klášteře, záběry věčného slibu bratra Justina a pohledy z bývalé prelatury kláštera. Celý cyklus dává svědectví jak o momentálním stavu jednoho z našich nejznámějších a nejvýznamnějších klášterů, tak o detailech aktuální existence jeho obyvatel, kteří tvoří zbytek původního počtu řádového osazenstva z doby I. republiky. Fotografie Jiřího Nováčka mají hodnotu jak dokumentační, tak uměleckou. Mají zvláštní atmosféru prodchnutou nostalgií  ztraceného a znovu nalézaného smyslu naplnění řeholního života. Běžný život řádových bratří je dokumentován reportážními pohledy na denní činnost šesti členů řádu, obyvatel velkého klášterního komplexu. Klášterní pobyt řádových bratří je tak zaznamenán nejen ve smyslu latinského rčení "ora et labora", jež je určující pro benediktiny, ale i zábavou a smyslem pro humor lidí, žijících život dnešních časů.         MgA. Jan Hlavatý