SPOLU - Výstava obrazů v Praze

Kurátorkou výstavy je paní Magdalena Westman, která nás k tomuto projektu přizvala. S paní Magdalenou jsme se setkali letos na jaře, zajímala se o naši komunitu a řekla nám, že maluje s lidmi s mentálním postižením s využití prvků arteterapie v jedné neziskové organizaci. Pozvali jsme ji proto k nám do Modletína, aby tam týden tvořila s našimi klienty. A tak první zářijový týden byl pro nás výjimečný. Nejen, že vznikly nádherné obrazy, ale také začalo nové přátelství.  S Magdalenou jsme souzněli v tom, co děláme a jak v komunitě žijeme. Její přístup k  lidem s mentálním postižením a tvorba s nimi, nás velmi oslovil. Uměla je nadchnout, nechat je volně a svobodně tvořit, nezasahovala jim do práce, bylo to o společném hledání cesty a toho, jak se vyjádřit. Některé z obrazů, které při společné tvorbě vznikli, můžete shlédnout na výstavě. Dále budou za naši organizaci vystaveny portréty Vladislava Jandy.

 Slovo kurátorky:

SPOLU

Ateliér KREAT Brno

Domov sociálních služeb Slatiňany

L´ARCHE Benediktus Modletín

Spolek Stéblo Borotice

Od 11.1. 2020 bude hostit Galerie Ambit v Klášteře františkánů (Jungmannovo nám. Praha) čtyři neziskové organizace. V průběhu více než jednoho měsíce si návštěvníci prohlédnou výstavu obrazů vytvořenou s hendikepovanými klienty. Na vernisáži zahraje kapela komunity L´ARCHE Benediktus BeneBend.

Po úspěšné výstavě obrazů SPOLU 2019 vytvořených s klienty denního stacionáře Stéblo v Boroticích mi bylo bratry františkány nabídnuto vrátit se opět po roce do jejich prostor s nějakým dalším zajímavým projektem.  Začala jsem tedy usilovně přemýšlet, koho ke spolupráci přizvat. Rozhodla jsem se pro  mimopražské organizace, o kterých jsem přesvědčená, že  si  prezentaci na nejvyšší úrovni plně zaslouží.

Cílem výstavy SPOLU je ukázat návštěvníkům, jakým různým způsobem se dá s hendikepovanými klienty výtvarně SPOLU-pracovat a k jakým výsledkům taková práce vede. Sociální efekty  nemusí jít vždycky ruku v ruce s uměleckou kvalitou, ale tam kde dochází k průnikům, vznikají nové významy.

Magdalena Westman, kurátorka výstavy

 

...“SPOLU neznamená startovat ze stejného místa, být jeden jako druhý, jít totožnou cestou, ale orientovat se stejným směrem, vyměňovat si své prožitky a zkušenosti, obohatit se navzájem a připravit půdu pro okamžik setkání, které člověku nalije novou sílu k pokračování. Vidím tě, slyším tě, vnímám tě všemi smysly, možná mi můžeš pomoci nebo já mohu pomoci tobě, budeme-li se vzájemně respektovat, můžeme SPOLU vytvořit něco krásného, dobrého, může nám to přinést pocit radostné blízkosti, krásy, užitečnosti a smyslu našeho přebývání na této zemi“.

Výňatek z textu Darji Kocábové na téma SPOLU. (Autorka je psychoterapeutka a zakladatelka arteterapeutické subsekce pod psychoterapeutickou sekcí J.E.Purkyně.)

 více o výstavě