Setkání s koordinátorem Archy Robinem Sykesem v Modletíně

Minulý týden byl pro naší komunitu nesmírně obohacující. Díky vzácné návštěvě jsme se na chvíli mohli odtrhnout od všedních záležitostí a starosti a vrátit se k  podstatě naší komunity. Být zas krůček blíže „naší rodině“ celosvětové federace komunit L´Arche. A to díky našemu mezinárodnímu  koordinátorovi Robinovi Sykesovi, který přijel na týden na Modletín, aby nás podpořil a navedl na cestu, kterou se máme v tento čas ubírat.  Byl to týden ve znamení setkávání. Setkání se týmem vedení, s týmem asistentů, se správní radou, s představiteli Kraje Vysočina, s našimi sponzory, s panem starostou z Chotěboře, s celou komunitou, s dobrovolníky… Setkání velmi oficiální s prezentacemi a vizemi do budoucna, ale také setkání při kávě a štrůdlu, či na pizze a bowlingu. Každé z těchto setkání mělo co do sebe a bylo velmi potřebné a nezbytné.

Touto cestou děkujeme všem, kteří přispěli, aby tyto setkání proběhly. Děkujeme všem, kteří si na nás našli a vyhradili svůj čas a přijeli na návštěvu na Modletín. Děkujeme Robinovi, který byl velmi otevřen a připraven na všechny tyto shromáždění. Děkujeme vedoucímu týmu, především Martinovi a Radce za domluvu a zorganizování tohoto týdne. Taky všem, kteří se jakkoliv přičinili a upekli výborné štrůdly, buchty, párečky a jiné dobroty. Kapele BeneBend, za zpestření společného času, Radce Soukalové za představení fundraisingových aktivit v naší komunitě, asistentům za péči a zvládnutí tohoto tak odlišného týdne, ale také dobrovolníkům, Dorce za dopomoc ve službách a ostatním co dorazili na společný bowling. Bez vás všech, vyjmenovaných a nevyjmenovaných by to prostě nebylo ono. Díky!

Tento týden nám přinesl mnohé. Nové instituty a nové role v naší komunitě, nová přátelství a nové kontakty. Robin nám ukázal, kam a jak se máme ubírat tento rok, kde jsme a kde máme být. Po celou tuto dobu nám bude oporou. Dopomohl nám k vytvoření komunitní rady, jakožto orgánu – který podporuje vedoucího v rozhodnutích ve věcech, tykající se dlouhodobé vize komunity Benediktus. Vytvořil tým k vytvoření nového mandátu pro rok 2020 – 2025, aneb jak vidíme naší komunitu v těchto letech. Tento rok, bude rokem naslouchání a formulování vize pro následující období.

Všechno to, jsou výzvy, s kterými se musíme popasovat. Věci, které si pořád musíme vyjasňovat a neustále se vracet ke kořenům. Nebát se a jít kupředu. Věříme, že s Boží pomoci, ustavičnou práci celého týmu a vaši podporou - to všechno zdoláme!

Za Benediktus Katarzyna Krzywoń