Požehnané Velikonoce

Jestliže jsem vám umyl nohy já, váš Pán a Mistr, máte také vy jeden druhému umývat nohy. Jan 13,14

 

Milí přátelé , přejeme Vám požehnané Velikonoce, prožité v naději a lásce.

Archa Benediktus