Požehnané Vánoce vám všem!

Anděl, šťastný Josef, Ježíšek a starostlivá Marie...