Postní sbírka - postní almužna

Snaha vyjít ze sebe a žít pro Boha a pro druhé nemůže zůstat jen v citu či myšlence, proto konkrétní odepření si nějakého mlsání, jídla či zážitků tělo musí pocítit. Odřeknutí si a šetření pak má smysl, když prospěje druhému, který pomoc potřebuje. Postní almužna pomáhá tomu, kdo se do ní zapojí, pomáhá vládnout jeho duchu nad tělem. Pro ty, kterým pomáhá, je projevem lásky.

Nejen lidé věřící, ale také všichni, kdo se chtějí přidat, jste zváni k účasti na starobylé postní tradici – almužně. Princip je jednoduchý: peníze za požitky, které si během postního období odřeknete, můžete vložit do papírové pokladničky, tzv. postničky. A tu na konci postu přinesete tomu, komu chcete pomoci, nebo do kostela, nebo koukněte na https://postnisbirka.diakonie.cz/  ... nebo nám do Benediktu/nebo vložíte na účet sbírky viz níže:o). 
 
Podstatou je tedy, že člověk do malé papírové schránky vloží obnos přibližně ve výši ceny požitku, který si odřekl. A částka, kterou jsme si odepřeli, pak pomůže jiným. Postním období letos trvá od 26. února 2020 (Popeleční středa) do 2. neděle velikonoční, která bude 19. dubna 2020.
 
Chcete-li pokladničku postničku ala aperát na Modletíně, dejte vědět, ještě nějaké máme:o). A jak tam pokračujeme s opravou viz zde.
Aktuální sbírka pro Benediktus : https://znesnaze21.cz/sbirka/terapeuticka-dilna-a-zazemi . Díky za pomoc!!!