O stresu vánočním

Psycholog Thomas Holmes vyvinul stupnici stresu. V ní přiřadil číselné hodnoty událostem působícím stres, jako je např. Ztráta zaměstnání, stěhování, nové místo, nový vztah, Vánoce. Dr Holmes rozhodl, že v naší kultuře obyčejné Vánoce, prosté prožití 25 prosince, mají hodnotu 14 stresových bodů. Spisovatelka Bridget Kuhnsová vzala tuto Holmesovu stupnici a aplikovala ji na Pannu Marii. Holmes počítal, že těhotenství zaslouží 40 bodů: nechtěné těhotenství ještě dalších 20 navíc. Změna životních podmínek – 25 bodů. (Maria zůstala u Alžběty tři měsíce). Manželství s Josefem: 50 bodů. Změna finančních podmínek: 38 bodů. Jistě si museli vyměnit pár slov, když zjistila, že Josef nezajistil místo v zájezdním útulku: počítejme 35 bodů za spor s partnerem. A pak porod – 39 bodů: 16 za změnu spánkových návyků, 15 za změnu stravovacích návyků. A to se nemluví o nezvaných hostech: přicházející a odcházející pastýři a andělé a mudrci od východu. Holmes říká, že člověk onemocní při 200 bodech. Kuhnsová počítá, že Mariin úděl dohromady dává součet 424 bodů, tedy rekordní stres.

Úzkost, stres, starosti. Také jste něco z toho v Adventu zažili? Člověk ani nemusí být Ježíšovou matkou, aby pocítil vánoční stres. Kde je v našich životech POKOJ? Přichází po 25 prosinci? A jaký druh pokoje hledáme? Je třeba říci, že existují dva druhy pokoje. Protože chybí vhodnější slova, nazveme je vnější pokoj a vnitřní pokoj. Oba je možné zakoušet současně. Vlastně mnozí z nás potřebují pokojné okolí, aby cítili vnitřní pokoj. Je ale možné prožívat jeden bez druhého. Můžeme být na klidném odpočinkovém místě a přece v našem srdci může být zmatek. A můžeme být také v hlučném chaotickém prostředí a přece cítit hluboko v duši pokoj. 

http://stjohneagle.org/ překlad JK

Milí čtenáři benediktích stránek, přeji vám požehnané prožití Adventu i vánočních svátků, a hlavně ten posledně jmenovaný hlubší pokoj uprostřed toho všeho, co nás stresuje.

Jindřich Kotvrda, pastorační služebník L’Arche Benediktus