Lovci mamutů aneb náš letošní tábor

Letos jsme jeli na tábor na Moravu, do Dolních Věstonic. Bydleli jsme v nějakým baráku (bývalá fara) s velkou zahradou. Byly jsme tam my – Benediktus a dobrovolníci. Vyráběli zbraně na mamuta, tam přišel ten mamut! Honili toho mamuta, nahnali ho do ohrádky. Stříkali nás hadicí vodou, byl hic. Koukali na pohádku – Človíček. Byli na lodi. Hráli různý hry. Jedno družstvo jmenovalo nějaký oko, nevím co to bylo (Byzoní voko) druhý družstvo jmenovalo Šavlozubí. Sbírali balónky, někdo měl zavázaný oči druhej navigoval kudy má jít třetí polejval a mátl nás. Eště byli v kavárně (Kavárna Fara Klentnice). Eště byli sme na koupališti v Mikulově. Tam přišel pračlověk DubaDuba, eště viděli tu sochu Věstonické Venuše, to byla krása. Eště tam byly pravěký ženy. Zpívali písničky. Přijel pan otec Jindřich trochu měli to modlení a něco říkali. Tam byla Hanka – Já byl rád. Mě moc líbilo, hodně si užíval!

                                                                                                                                                                                                  Tomáš

 

Děkujeme všem, co se zúčastnili a statečně překonávali všechna úskalí nejen pravěkých lovců. Zvláště děkujeme dobrovolníkům, bez kterých by naše tlupa nebyla úplná.

                                                                                                                                                                                                     Monika