L´Arche Benediktus slaví 20 let!

Slavíme 20 let fungování naší komunity. Přesto, že jsme plánovali velkou oslavu v Chotěboři s koncertem a programem pro veřejnost, museli jsme se smířit s malou oslavou jen v rámci komunity. Ale i tak chceme oslavit tu dlouhou cestu, kterou jsme jako komunita ušli. Chceme spolu slavit 20 let hledání, učení se, přátelství, práce, stavění, papírování, seznamování, loučení, studia, cest, zkoušení nových věcí, přijímání návštěv, prošlapávání nových cest.

Za dvacet let se udělal kus práce, některá je i vidět na první pohled, v podobě opravených domů, některá méně, ta sociální.  Naučili jsme se dosáhnout na evropské fondy, registrovali jsme profesionální sociální služby, zavedli standardy kvality sociálních služeb, které uplatňujeme v praxi. Navázali jsme spolupráci s významnými organizacemi, poznali hodně lidí s postižením a snažili se s nimi pracovat, jak nejlépe to jde. Ze sdružení, které vznikalo na koleně pod záštitou chotěbořské farnosti, vznikla profesionální organizace, které se podařilo začlenit do celosvětové asociace Archy. Podařilo se vytvořit finančně samostatnou, stabilní organizaci, která pracuje na poli sociální práce, spolupracuje s vysokými školami, úřady i zahraničními zařízeními.

Podařilo se naplnit sny a cíle, které tu byli od založení Benediktu. Zejména trvalé bydlení pro lidi s mentálním postižením po vzoru komunit mezinárodní organizace Archa. Což nebyl malý cíl a vedla k němu dlouhá cesta. Jsme vděčni, že se tento cíl mohl naplnit. Máme dům, kde natrvalo bydlí lidé s mentálním postižením, a další domy, kde tito lidé mohou pracovat spolu se svými asistenty. Díky tomu, že jsme Archa, můžeme vítat zaměstnance a dobrovolníky i z jiných zemí, můžeme vítat nové klienty, jejichž rodiče si nás našli podle značky Archa.

Samozřejmě bylo i mnoho chyb na té dlouhé cestě. Snažíme se z nich poučit. Vzpomínáme také na velké množství lidí, kteří Benediktem prošli, ať už jako zaměstnanci, dobrovolníci, klienti a jejich rodiny nebo jako přátelé, podporovatelé, z Čech i zahraničí. Ti všichni zde nechali svůj otisk. Díky Těm všem je naše komunita živá, měnící se, rostoucí, vyvíjející se. 

Máme za co děkovat.

                                                                                                                                          

Modletín říjen 2020