K čemu se hlásíme: Charta Archy - základní principy

Charta Archy

Základní principy

  1. Bez ohledu na své dary nebo omezení jsou všichni lidé spolu svázáni společnou lidskostí. Každý má jedinečnou a posvátnou hodnotu a každý má stejnou důstojnost a stejná práva. Základní práva každého člověka zahrnují práva na život, péči, domov, vzdělání a práci. Protože nejhlubší potřebou lidské bytosti je milovat a být milován, má také každý člověk právo na přátelství, společenství a duchovní život.
  2. Pokud mají lidské bytosti rozvíjet plně svoje schopnosti a nadání a uskutečnit tak celý svůj individuální potenciál, potřebují prostředí, které podporuje osobní růst. Potřebují tvořit vztahy s ostatními v rámci rodin a komunit. Potřebují žít v prostředí důvěry, bezpečí a vzájemné náklonnosti. Potřebují být ceněni, přijímáni a podporováni v opravdových a vřelých vztazích.
  3. Lidé s mentálním postižením často představují vlastnosti, jako je schopnost přijetí, úžas, spontánnost a upřímnost. Jsou schopni dotknout se srdcí a povolávat ostatní k jednotě skrze svoji prostotu a zranitelnost. Tímto způsobem jsou pro okolní svět žijící připomínkou podstatných kvalit srdce, bez kterých vědění, moc a konání ztrácejí svůj význam a smysl.
  4. Slabost a zranitelnost v člověku není ani zdaleka překážkou ve spojení s Bohem, ale právě naopak ho může pěstovat. Často skrze slabost, poznanou a přijatou, se zjevuje osvobozující Boží láska.
  5. Kvůli rozvoji vnitřní svobody, ke které jsou povoláni všichni lidé, a růstu ve spojení s Bohem, potřebuje mít každý člověk příležitost být zakořeněn a živen v náboženské tradici.