„Jaké jsou mé naděje, sny, touhy pro komunitu Benediktus na nadcházejících 5 let?“

Tato otázka zněla v naší komunitě celý minulý týden. Každý z členů byl pozván k zamyšlení a povězení svých nápadů, snů, vizí pro komunitu na dalších 5let. Důvodem tohoto zastavení a reflexe bylo hledání nového mandátu pro léta 2020 – 2024. K tomuto kroku nás vyzval a provázel náš doprovázející Robin Sykes z mezinárodní organizace L´Arche (Archa). Již po čtvrté přijel do naší komunity, aby nás podpořil a dále nasměroval naší cestou L´Arche. Tentokrát to bylo především o vytváření nového mandátu, nové mapy pro komunitu Benediktus, kterou máme kráčet v následujících 5 letech.

Kromě zmíněných rozhovorů, a setkávání jsme společně s Robinem, Danem a Františkem v pondělí vyrazili do Olomouce na CARITAS - Vyšší odbornou školu sociální, kde jsme měli příspěvek na téma: "Člověk s mentálním postižením jako dar pro druhé“. S touto školou již mnoho let spolupracujeme v rámci praxi, a tak nás přivítal silný tým studentů, kteří absolvovali svou odbornou praxi v našem zařízení. Přednáška Robina Sykese, doprovázená naší zkušenosti měla úspěch a snad i otevřela prostor k diskuzi na téma percepce mentálního postižení jako daru.

Večer jsme přivítali velmi vzácnou návštěvu, Marii-Heléne a Bertranda Haupecle, zakladatele komunity Archy v Bretani, se kterými nás pojí mnohaleté přátelství. Stavili se u nás na své cestě po jihovýchodní Evropě, kde navštívili všechny komunity, které v minulosti podporovali formou workcampů. Také u nás, díky jim, mohli proběhnout 4 důležité workcampy, kdy nám pomohli rozjet Modletín. Byli naplněni radostí, když viděli, že domy, které pomáhali opravit, jsou plné života.

Následující dny jsme se již plně věnovali otázce dalšího směřování naší komunity. Mandátový tým Kasia, Marian, Anna a Robin se během celého týdne postupně setkával se všemi zaměstnanci, klienty a členy komunity Benediktus a naslouchal jejím přáním a nápadům. Společně jsme sbírali podklady pro vytvoření nového mandátu. Získali jsme mnoho zajímavých podnětů, střípku k celistvému obrazu komunity na následujících let. Nyní je čas uspořádání těchto myšlenek do konkrétní podoby, a zveřejnit ho celé komunitě. Tento čas, ačkoliv vyčerpávající, byl velmi zajímavý a přínosný pro všechny zúčastněné strany. Děkujeme všem za otevřenost, sny a ideje, které v sobě nosíme – je důležité je v sobě uchovat a stále je následovat v společenství Benediktus.

Celý tento týden s Robinem završil Den otevřených dveří na Modletíně. Na dopolední i odpolední program dorazili mnozí hosté, poprvé jsme s velkou radostí na Modletíně přivítali 1. náměstka hejtmana Kraje Vysočina pana Mgr. Pavla Fraňka v doprovodu paní Mgr. Ireny Hambálkové, pana Mgr. Jiřího Bínu, vedoucího odboru soc. věcí, pana Ing. Tomáše Škaryda, starostu Chotěboře. Dále jsme mohli přivítat hosty ze Slovenska, Valašského Meziříčí a kláštera františkánů v Hájku, kteří se zajímají o to, jak založit další komunity Archy u nás, a na Slovensku. Přijela také třída základní školy až ze severních Čech, protože se zajímají o problematiku lidí s postižením, což nás velmi potěšilo. Ale samozřejmě nás potěšili i všichni, kteří přišli z nedalekého okolí. Také děkujeme za návštěvu paní Milichovské z firmy MAT, paní Šlechtické z firmy SC Metal a paní Plevačové z firmy Velux. Teoretický program (přednáška Robina Sykesa o mezinárodní L´Arche, manželů Jindrových o cestě Benediktu do L´Arche, zkušeností ze zahraničních komunit a přednáška kněze Jindřicha Kotvrdy o životě Jeana Vaniera, byl střídán přestávkami na občerstvení a prohlídkou areálu. Děkujeme všem, kteří se přičinili o zdárný běh celého dne, děkujeme za zajištění jídla a přípravy oběda, za upečení výborných štrůdlů a buchet, za výborné chlebíčky, za to že nic nechybělo a vše bylo tak vynikající. Děkujeme za dary na občerstvení firmě Ovoce Zelenina Marek Fialka. A také velký dík patří kapele BeneBend, která svým koncertem zakončila celý tento den. Vše bylo ve velmi radostné atmosféře.

 Katarzyna Krzywoń