Divadlo Víti Marčíka - Setkání před Betlémem opět v Modletíně

Víťa Marčík nás se svými kolegy přenese do Betléma, kde se "za lidmi dobré vůle nese radostná zvěst o narození Spasitele a zatvrzelosti lidského srdce.."

Vstupné: 150Kč, zvýhodněné vstupné pro rodiny

 

Po divadle občerstvení v naší komunitě, možnost zakoupení výrobků a sušeného ovoce.

 

Popis hry z webu Divadla Víti MArčíka:

Tento kus má v repertoáru divadla pevné místo a do jeho programu se vrací (ač s mnohými změnami jak v dějové linii, tak i v hereckém obsazení) pravidelně, rok co rok, v době adventní již sedmnáct let (otázka pro hlavy bystré a hravé: které zimy vyrazil ansámbl, na poměry mého otce do té doby nezvykle početný, na cesty ušlapané poprvé? Správně, stalo se tak léta Páně 2000). Od roku 2002 se souborem v tomto kuse vystupuje i naše babička, Eva Juříčková, která v mládí dobyla nejedna prkna znamenající svět (alespoň takto se to u rodinného krbu mezi námi vnoučaty traduje). Faktem však je (a ať se někdo opováží nesouhlasit), že divadelním fajnšmekrům se do paměti vryla v roli chůvy v Shakespearově Romeovi a Julii, uváděné pod tatínkovou taktovkou v letech 2006 – 2012.

Základ scény tvoří kopie historicky i umělecky hodnotného dřevěného betléma z kostela Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích, kterou táta nechal, s laskavým svolením biskupství českobudějovického a za neméně laskavé finanční podpory biskupství plzeňského, vyhotovit u mistra Jana Růžičky.

Kateřina Hořínková