Benediktus se stal oficiálně projektem mezinárodního společenství Archa Jeana Vaniera

 

Téměř od začátku byl Benediktus inspirován myšlenkami Archy a každý rok zaměstnanci a dobrovolníci navštěvovali komunity Archy po celé Evropě. Od roku 2007 jsme oficiálně doprovázeni koordinátorkou, která nás připravovala na přijetí do Archy. Bylo potřeba zapracovat na struktuře organizace, na identitě, poslání, inkulturaci, pracovali jsme na zapojení lidí s postižením do rozhodování o společných věcech v komunitě, na způsobech komunikace a prezentace s lidmi s postižením. Jednou z podmínek Archy je také finanční samostatnost, protože Archa nedotuje svoje komunity, s výjimkou těch, v jejichž zemi je špatná ekonomická situace z důvodu války, chudoby, přírodních katastrof atd. Těchto zemí je hodně, např. komunita Archy je v Sýrii, Bangladéši, v některých afrických zemích, Haiti a dalších.

Benediktus splnil všechny podmínky a mohl se konečně připojit k té velké rodině, která ho inspiruje, formuje, ze které čerpá zkušenosti a díky níž má řadu přátelství. Jsme také vděčni, že se připojíme k dílu Jeana Vaniera, který je velkou osobností a právě letos oslaví 80 let života. Propojíme se tím také s našimi bývalými zaměstnanci nebo dobrovolníky, kteří krátkodobě nebo dlouhodobě žijí v některých komunitách. Například s Ivčou, která žije již 7 let v Arše, začínala v Sydney a teď pokračuje ve Vancouveru a která nám napsala:

Ahojte všichni malí a velcí, tlustí, tencí,

promiňte, že nemohu být v tak velký okamžik s vámi se všemi a připít k tak velkému kroku.

 Chtěla jsem Vám všem pogratulovat a poděkovat, že jste se vy všichni, podíleli na tom, aby se Benediktus mohl stát součástí Archy. Je to veliký krok a velký sen pro mnohé, kteří v Benediktu bývali zapojeni po mnoho let, pro ty, co jste tam nyní a také to bude pro ty, které Benediktus v budoucnu uvítá. Pro všechny, kteří chtějí jít ještě o kousek dál.

Benediktus měl a má velké sny. Sny, které jsou opravdové a ukazují na dobro kolem sebe. Tvrdě pracoval na tom posunout se dál a přiblížit myšlenky Jeana Vaniera o sdílení, přátelství a vytváření komunity těm, kdo jej ještě neznají. Bylo mnoho srandy, práce, důvěry a snů.. Snili jsme…. až jednou budeme mít dům, až jednou přivítáme ostatní, aby zde žili (to jsme si říkali v koupelně, kde byla díra ve stropě a v místnosti pouze stará vana….) A bylo nám dobře, protože jsme tu byli jeden pro druhého. A přišlo také úzko, boje a důvěra se změnila v nedůvěru.  Všichni chtěli podobné, ale trochu jinak – jsme přeci lidé. Únava padala na mnohé.

Ale čas jde dál a Benediktus se rozrostl, plní stále své sny a otevírá se světu stále více, projektů nad mraky, o tom všichni víte. Mnoho lidiček začalo bydlet na Modletíně, kapela vyhrává, workempy každý rok, keramika má nádherné produkty, jedna akce za druhou, sušící se ovoce… A mnoho dalšího, hodně podstatného – jako třeba přátelství, společné snídaně, obědy a večeře, člověče nezlob se, topení v kamnech, mráz, který leze pod bundu, když se seká dřevo, když se staví… obejmutí, úsměvy, rádio vyhrávající na plné pecky, úroda rajčat, Krakonoš za rohem…  porozumění…

Vy všichni.. vy všichni to tvoříte a přispíváte k dobrému, žijete ty maličkosti, které jsou tím největším na světě.  Benediktus má hodně co ukázat kolem sebe i Arše. Držte si to opravdové a krásné plné srdce, se vším všudy, co v něm máte, protože to je srdce Benediktu, a to brzy přinesete do Archy. Protože to jste vy Všichni a ti, co Benediktus vytvářeli. Nezapomeňte na to! Buďte na sebe pyšní. Velký dík!!!! Viď Fando!!

Tak na zdraví!! Oslavujte až do rána dámy a pánové. Velká Gratulace. Pusu na obě líce. Tome, kde je to šampáňo :D:D

Ivana Švadlenová L´Arche Vancouver  (mnoholetá dobrovolnice a zaměstnankyně Benediktu)

 

Spolu s naší komunitou Benediktus byla za Českou Republiku přijatá do Federace Archy také naše spřátelená organizace Villa Vallila z.ú. ze Středních Čech. V posledních letech jsme společně intenzivně pracovali na tom, abychom mohli být přijati do mezinárodního společenství komunit, které vytvářejí prostor pro sdílený život na křesťanských základech. Archa staví na tom, že každý člověk má jedinečnou hodnotu a dary, které v komunitě můžeme objevovat a rozvíjet skrze vzájemné vztahy, práci, slavení, a tyto dary sdílet dál …

Jean Vanier založil první komunitu pro lidi s postižením v roce 1964 v Trosly ve Francii, ve které začali společně žít lidé s postižením i bez něj. Tento příklad dal vzniknout mnoha dalším komunitám nejen ve Francii a hnutí komunit Archa se rozšířilo po celém světě. V současné době je 152 komunit ve 37 zemích světa. (www.larche.org)

V květnu 2018 jsme obdrželi rozhodnutí od vedení Mezinárodní Federace Archy (International Federation of L’Arche), že obě organizace byly do Federace přijaty!

Z tohoto rozhodnutí máme velikou radost a doufáme, že spojení s mezinárodním hnutím Archa přinese do sociálních služeb nové impulsy a podpoří specifický přístup k lidem s postižením.

Děkujeme všem, kteří nám na této cestě pomáhali.

 

vyplouváme! vyplouváme! podepisování žádosti podepisování žádosti