Oznámení o ustanovení komunit Archa Jeana Vaniera v České republice

Oznámení o ustanovení komunit Archa Jeana Vaniera v České republice

V květnu 2018 byly 2 organizace (poskytující službu chráněného bydlení lidem s mentálním postižením) přijaty do mezinárodní Federace komunit Archa Jeana Vaniera jako „projekt Archy“.

Neziskové organizace Benediktus z.s. (www.benediktus.org) a Villa Vallila, z.ú. (www.vallila.cz) byly od svého založení inspirovány myšlenkami Jeana Vaniera. V posledních letech intenzivně pracovaly na tom, aby mohly být přijaty do mezinárodního společenství komunit, které vytvářejí prostor pro sdílený život na křesťanských základech.

Archa staví na tom, že každý člověk má jedinečnou hodnotu a dary, které v komunitě můžeme objevovat a rozvíjet skrze vzájemné vztahy, práci, slavení, a tyto dary sdílet dál …

Jean Vanier založil první komunitu pro lidi s postižením v roce 1964 v Trosly ve Francii, ve které začali společně žít lidé s postižením i bez něj. Tento příklad dal vzniknout mnoha dalším komunitám nejen ve Francii a hnutí komunit Archa se rozšířilo po celém světě. V současné době je 152 komunit ve 37 zemích světa. (www.larche.org)

V květnu 2018 jsme obdrželi rozhodnutí od vedení Mezinárodní Federace Archy

(the International Federation of L’Arche), že obě organizace byly do Federace přijaty!

Z tohoto rozhodnutí máme velikou radost a doufáme, že spojení s mezinárodním hnutím Archa přinese do sociálních služeb nové impulsy a podpoří specifický přístup k lidem s postižením.

Děkujeme všem, kteří nám na této cestě pomáhali.

 

Benediktus a Villa Vallila