Inspirace Archou

 

Inspirace Archou Jeana Vaniera

Od počátku naší cesty nás oslovují myšlenky Jeana Vaniera a život ve společenství Archa. Oslovuje nás způsob žití i myšlení lidí, kteří žijí jinak, ať už to jsou lidé s postižením, nebo bez něho. Inspiruje nás jejich pohled na lidi s postižením a to, co v nich lze vidět, když se člověk správně dívá. Několikrát jsme navštívili komunity Archa v různých zemích, např. ve Francii, Irsku, Slovinsku, Polsku, v Litvě. Vždy jsme tam našli krásné lidi a krásný život. Prožili jsme také nádherná setkání s Jeanem Vanierem, který je velkou osobností s hlubokými životními zkušenostmi. Toto vše nás vede k naší dlouhodobé vizi, přiblížit se v naší práci těmto myšlenkám a tomuto způsobu života.

Co je Archa:

Historie Archy:

Archa je federace společenství, v nichž handicapovaní lidé a ti, kteří s nimi chtějí žít, vytváří vzájemné vztahy v „rodinných“ domech, dílnách, školách a denních stacionářích. Archa byla založena Jeanem Vanirem v roce 1964, kdy se ujal dvou lidí s mentálním postižením a začal s nimi žít v domě, který za tím účelem koupil v Trosly-Breuil nedaleko Paříže. Dnes Archa sdružuje přibližně 5 000 členů ve 126 komunitách, ve 33 zemích světa. Posláním jednotlivých komunit je doprovázení svých členů v osobním, duchovním a profesionálním rozvoji.

V Arše žijí lidé různých kultur, jazyků, tradic, náboženství, sociálního původu i intelektových schopností, kteří mezi sebou vytvářejí vztahy na základě sdílených hodnot. Komunity Archy chtějí být v dnešním světě znamením naděje, solidarity, víry a pokoje. V České Republice zatím není žádné společenství Archy, byť jsou jí inspirována některá komunitní bydlení a organizace.

www.larche.org

http://cs.wikipedia.org/wiki/L'Arche

Naše spolupráce s Archou:

Od roku 2007 jsme začali oficiálně spolupracovat s francouzskou koordinátorkou Archy pro nově vznikající komunity ve střední a východní Evropě Marií Biedrawou. Maria pro nás byla vekým přínosem, dala nám mnoho cenných rad, které čerpala z 20ti leté zkušenosti s vedením komunity Archa. Pracovala s námi systematicky na tom, jak posunout naši organizaci směrem k Arše. Pracovala vždy s týmem vedení, s asistenty i s lidmi s postižením, také se setkávala s lidmi z našeho okolí. Rozhovory a besedy s ní byly vždy velmi obohacující. V roce 2010 ji vystřídala v její funkci polská koordinátorka Archy Barbara Pestka. Pokračovali jsme v práci na tom, abychom se mohli stát projektem Archy. V roce 2011 k nám na jedno setkání přijela s Patrickem Fontaine, který byl  v té době členem výkonného orgánu L´Arche internacional, v současné době je jedním z dvou lidí, kteří jsou pověřeni vést celou organizace L´Arche international. Po rozhovorech s nimi, jsme napsali dopis s žádostí o začlenění naší komunity do mezinárodní organizace L´Arche. Od ledna 2012 jsme se stali projektem Archy, tzv. přípravným členem. Je to fáze přípravy na plné členství v Arše. V roce 2013 jsme z důvodu vnitřního formování organizace podali žádost o dvouleté pozastavení našeho přípravného členství do roku 2015. Ke konci roku 2013 jsme upravili naše stanovy, změnili strukturu řízení organizace a potvrdili si, že chceme směřovat k Arše. Od roku 2015 pokračujeme ve spolupráci s Archou. V roce 2018 jsme byli oficiálně zařazeni mezi projekty Archy a spolu s vyslancem Archy Robinem Sykesem pokračujeme v přípravách na plné členství v této mezinárodní federaci komunit.

 

Spolupráce s komunitou Archy Le Caillou Blanc

Jsme také velmi vděčni za dlouhodobou spolupráci s komunitou Archy Caillou Blanc z Bretaně. Tito úžasní lidé, velmi hlubocí a pracovití, nás navštěvují od roku 2008. Uspořádali u nás tři workcampy. Za tu doby se stali našimi přáteli. Vděčíme jim nejen za velký kus práce, který u nás udělali, ale také za nádherné zážitky, vztahy, zkušenosti, sdílení se. Podařilo se nám oplatit jim jejich návštěvu a zúčastnili jsme se také workcampu u nich v Bretani v roce 2009. Na tento workcamp byly pozvány další komunity z Evropy, atmosféra byla nezapomenutelná. V roce 2014 jsem navštívili komunitu Le Caillou Blanc po 5 letech znovu. Jsme vděčni za sdílení zkušeností již z 30 letého fungování komunity. Rozhovory s leadry komunity, s asistenty i s limi s postižením jsou pro nás velmi cenné. Také práce v jejich ateliérech je hodně inspirativní. Tentokrát jsme v jejich komunitě měli koncert naší kapely, kdy se bavili a tančili opravdu všichni. Děkujme za jejich přátelství a blízkost.

 

Naše setkání s Jeanem Vanierem

Setkání s Jeanem Vanierem v Košicích 2006Košice 2006 Viera a SvetloKošice 2006 Setkání Viery a Svetla

S Jeanem Vanierem jsme se setkali několikrát. V Košicích, kam ho pozvalo slovenské hnutí Viera a Svetlo, ve francouzské Arše de la Vallée a také dvakrát v Trosly-Breuil, v místě první komunity, kde Jean žije. Mluvili jsme společně o naší cestě k Arše, vyprávěl nám o svých zkušenostech atd. Byla to  vždy velmi obohacující setkání s osobností, jakou Jean je. Je krásné sledovat, jak mluví a sklání se k lidem s postižením.

Setkání s Jeanem Vanierem ve Francii 2008Francie 2008

Podívejte se na krátké video ze setkání Jeana Vaniera s Papežem Františkem z jara 2014. Kromě Jeana se setkání účastnil i Patrick Fontaine a coremembers z komunity v irském Kilkenny. Patricka i komunitu v Kilkenny dobře známe, proto nás toto výjimečné setkání potěšilo o to více. 

https://www.youtube.com/watch?v=i7jJv2Cq-7g#t=12

 

Web o Jeanu Vanierovi: JeanVanier.larche.org

Zde překlad úvodní stránky z tohoto webu do češtiny: http://benediktus.org/docs/galerie2/0/84/uvodni_stranky_o_zivote_jeana_preklad.docx

 

Některé knihy Jeana Vaniera, které vyšly v češtině:

Rodí se nová naděje. Čím je a má být komunita. Karmelit. nakladatelství, 1997

Cesta k lidství. Portál, 2004

Jako muže a ženu je stvořil. Karmelit. nakladatelství, 2009

Každý člověk je dílem spásy. Paulínky

Deprese - City - Strach /J. Vanier, J. Augustyn/  Karmelit. nakladatelství, 1995

 

 

Důstojnost člověka s mentálním postižením:L Arche jako inspirace pro praxi sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením v České Republice

Katarzyna Krzywoń
Absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 2017: