Studenti Masarykovy univerzity a podzimní víkendovka

Na Modletíně jsme zažili čtyři svěží dny plné mladých lidí, práce, povídání a hraní člověče nezlobse. První dva patřily studentům psychologie FSS z Brna, kteří k nám přijeli na exkurzi. Moc všem děkujeme za pomoc při hrabání listí, sběru kamení, nošení trámů... Večer jsme jim vše oplatili muzikou naší kapely. Nechyběla procházka a prohlídka areálu, povídání s asistenty a lidmi s postižením o životě v komunitě, společné jídlo a hry. Hned v pátek navázala naše tradiční podzimní víkendovka. Přijeli staří známí i nové tváře, pracovali jsme, hráli, koukali na fotky a filmy, těšili se z dobrého jídla...

Obrázky z obou akcí najdete zde.